You are here

2020: Kartering in de Drielandenregio

Planten Insecten Vogels Zoogdieren Korstmossen

Deze pagina bevat kaarten met kilometerhokken per soort waarbinnen we deze hebben vastgesteld in de drielandenregio (en eventueel langs de route van/naar Groningen) tussen 31 juli en 15 augustus 2020. Bron: eigen data, verzameld met Waarneming.nl. Enkel de soorten die we minstens 30 keer hebben waargenomen en/of minimaal in 10 kilometerhokken zijn tegengekomen staan vermeld in onderstaande overzichtstabel. De verzamelde dataset omvat ruim 15000 waarnemingen van zo'n 500 soorten. Deze gegevens zijn reeds grotendeels verwerkt in het systeem van Observation International (Waarneming.nl, Waarnemingen.be en Observation.org).


Planten (omhoog)

Beuk
Fagus sylvatica
Bezemkruiskruid
Senecio inaequidens
Bijvoet
Artemisia vulgaris
Boerenwormkruid
Tanacetum vulgare
Duizendblad
Achillea millefolium
Gewone berenklauw
Heracleum sphondylium
Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus
Gewoon varkensgras
Polygonum aviculare
Grote brandnetel
Urtica dioica
Grote kaardenbol
Dipsacus fullonum
Grote kattenstaart
Lythrum salicaria
Grote weegbree
Plantago major
Haagbeuk
Carpinus betulus
Haagwinde
Convolvulus sepium
Harig wilgenroosje
Epilobium hirsutum
Hazelaar
Corylus avellana
Jakobskruiskruid
Jacobaea vulgaris
Klimop
Hedera helix
Knoopkruid
Centaurea jacea
Kompassla
Lactuca serriola
Koninginnekruid
Eupatorium cannabinum
Kruipertje
Hordeum murinum
Madeliefje
Bellis perennis
Melganzenvoet
Chenopodium album
Noorse esdoorn
Acer platanoides
Paardenbloem
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)
Reuzenbalsemien
Impatiens glandulifera
Ridderzuring
Rumex obtusifolius
Robinia
Robinia pseudoacacia
Rode klaver
Trifolium pratense
Schaduwkruiskruid
Senecio ovatus
Sint-Janskruid
Hypericum perforatum
Smalle weegbree
Plantago lanceolata
Spaanse aak
Acer campestre
Struikhei
Calluna vulgaris
Vlasbekje
Linaria vulgaris
Vlinderstruik
Buddleja davidii
Wilde lijsterbes
Sorbus aucuparia
Wilde marjolein
Origanum vulgare
Wilde peen
Daucus carota subsp. carota
Witte klaver
Trifolium repens
Zomereik
Quercus robur
Zwarte els
Alnus glutinosa

Insecten (omhoog)

Bramensprinkhaan
Pholidoptera griseoaptera
Bruine sprinkhaan
Chorthippus brunneus
Greppelsprinkhaan
Roeseliana roeselii
Grote groene sabelsprinkhaan
Tettigonia viridissima
Krasser
Pseudochorthippus parallelus
Ratelaar
Chorthippus biguttulus
Elzenhaantje
Agelastica alni
Paardenkastanjemineermot
Cameraria ohridella

Vogels (omhoog)

Groene specht
Picus viridis
Grote bonte specht
Dendrocopos major
Houtduif
Columba palumbus
Merel
Turdus merula
Zwarte kraai
Corvus corone

Zoogdieren (omhoog)

Gewone dwergvleermuis
Pipistrellus pipistrellus

Korstmossen (omhoog)

Groot dooiermos
Xanthoria parietina